2016-05-11

Kontakt

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

ul. Pstrowskiego 5A

10-049 Olsztyn

www.ocpdolsztyn.republika.pl

 

tel/fax: 89 527 90 12, 89 527 68 45

e-mail: centrum@ocpd.edu.pl,  

e-mail szkoły: edukacja@ocpd.edu.pl 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ocpd_olsztyn/SkrytkaESP


Anna Norejko

Dyrektor  Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku

Tel. 89 527 90 12


Wicedyrektor d/s placówek opiekuńczo-wychowawczych OCPD

Rafał Zapadka

Tel. 89 527 90 12 wew. 37
e-mail: r.zapadka@ocpd.edu.pl


Wicedyrektor d/s edukacji OCPD

Jacek Zmysłowski

Tel. 89 527 90 12 wew. 39
e-mail: j.zmyslowski@ocpd.edu.pl


Główna księgowa  OCPD 

Iwona Jaworska

89 527 90 12 wew. 38
e-mail: i.jaworska@ocpd.edu.pl


Pedagog - Pogotowie Opiekuńcze, Pedagog - szkoły

Beata Schelski

Tel.89 527 90 12 wew. 52
e-mail: b.schelski@ocpd.edu.pl


Psycholog - Pogotowie Opiekuńcze

Magdalena Polakowska

Tel.89 527 90 12 wew. 33
e-mail: m.polakowska@ocpd.edu.pl


Pracownik socjalny - Pogotowie Opiekuńcze

Barbara Dajnowska

Tel.89 527 90 12 wew. 32
e-mail: b.dajnowska@ocpd.edu.pl


Pedagog - Dom dla Dzieci W Parku

Beata Bielecka

Tel.89 527 90 12 wew. 43
e-mail: b.bielecka@ocpd.edu.pl


Psycholog - Dom dla Dzieci W Parku, Psycholog- szkoły

Anna Mackiewicz

Tel.89 527 90 12 wew. 46
e-mail: a.mackiewicz@ocpd.edu.pl


Pracownik socjalny - Dom dla Dzieci W Parku

Dorota Rojek

Tel. 89 527 90 12 wew. 32
e-mail: d.rojek@ocpd.edu.pl


Pielęgniarka

Katarzyna Kostecka

Tel.89 527 90 12 wew. 44
e-mail: k.kostecka@ocpd.edu.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się